Samen in Oirschot (oorlogs)vluchtelingen helpen

Het is verschrikkelijk dat Rusland met bruut oorlogsgeweld de Oekraïense bevolking terroriseert. En natuurlijk moeten wij dan in Europa en in Nederland alles doen wat we kunnen om de vluchtelingen te helpen. Maar wij zijn ontzettend teleurgesteld dat twee politieke partijen nu -zonder overleg met de anderen- de publiciteit opzoeken en de gemeente oproepen om de voormalige verslavingskliniek Rodersana exclusief in te zetten voer Oekraïense vluchtelingen. “In plaats van Syrische vluchtelingen” staat er in de krant te lezen.

De gemeenteraad heeft eind december unaniem besloten om medewerking te verlenen aan de opvang van maximaal 150 asielzoekers/statushouders in voormalige de verslavingskliniek. Deze oproep om een voorkeur uit te spreken naar de afkomst van de asielzoekers doet afbreuk aan dit ruimhartige besluit om mensen te helpen.

Wij nemen afstand van dit “shoppen in de groep vluchtelingen” zoals het COA dit noemt.

We moeten alle schijn vermijden, dat we bezig zijn met een “wedstrijd” “welke (oorlogs)vluchteling is er het ergste aan toe of wie spreekt ons het meeste aan”. Het COA heeft aangegeven dat er meerdere groepen (oorlogs)vluchtelingen zijn afkomstig uit diverse landen. De afgelopen jaren hebben bijvoorbeeld 6,7 miljoen Syriërs hun land moeten ontvluchten vanwege de oorlog die daar al jaren heerst. Dezelfde Poetin heeft in Syrië steden en gebieden platgebombardeerd. Het gros van alle vluchtelingen wordt al in de regio opgevangen. Zo ook Afghanen die Nederlandse soldaten hebben geholpen en voor hen gewerkt hebben, worden nu met hun leven bedreigd en moeten hun eigen land ontvluchten.

Laten we als gemeente de handen ineenslaan om aanvullende locaties te zoeken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Ook in Oirschot zijn burgers bezig om aan vluchtelingenhulp te verlenen in de vorm van geld of goederen. Oirschotse burgers overwegen om zelf Oekraïense vluchtelingen in huis op te nemen. Laten we met betrokken burgers, met de Kerk, met verenigingen en de hele gemeenschap bezien wat we voor hen die onze hulp hard nodig hebben kunnen betekenen. En laten we ook niet vergeten om te doneren: giro555.nl

Oirschot is goed in omkijken naar de medemens ongeacht de afkomst. Dat gaan we ook nu weer laten zien. Het tijd voor actie.

 

Fractie Sociaal Progressief Oirschot

Pieter van Loon

 

 


Debuut van Pieter van Loon

Afgelopen zondag was er een bijeenkomst over het belang zandpaden georganiseerd door werkgroep Natuur & Landschap De Beerzen, IVN Oirschot en Stichting Behoud Erfgoed Oirschot. Bijzonder boeiend maar de organisatie had ook gevraagd of de politieke partijen bij monde van hun lijsttrekkers wilde reageren op een drietal stellingen. En zo verscheen dus ook onze lijsttrekker Pieter van Loon op het podium. Zijn debuut als debater ofwel zijn eerste optreden als lijstrekker. Hij deed het prima. De eerste stap is gezet richting een zeer succesvolle uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen voor sociaal Progressief Oirschot. 


Sociaal Progressief Oirschot stelt u voor aan…

 

Luuk van Straten, kandidaat van Sociaal Progressief Oirschot voor op de kieslijst voor de gemeenteraad

 

Van wie ben jij er een? Mijn vader en moeder zijn Carlo van Straten en Karin Okkerse. Twee doorgewinterde Oirschotse families. Mijn oom woont in Spoordonk nog steeds in de oude familieboerderij  van Okkerse, tot voor kort een melkveehouderij. Vader Carlo werkt bij CNSTRCT, een aannemersbedrijf, en moeder Karin in St Joris op de gesloten afdeling.

En wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben rechtenstudent in Den Bosch en straks in Tilburg. Ik doe een minor Recht en Veiligheid, en volg keuzevak Forensische Psychiatrie. Op de opleiding ben ik lid van de Medezeggenschapsraad. En verderwerk ik  bij tomatenkwekerij van der Vleuten, inmiddels al weer zo’n jaar of vier. Ik heb thuis meegekregen dat je moet werken voor je centen.

Wat is je politieke ervaring? Ik zit nu bijna vier jaar in de politiek als burgerraadslid. Op 5 december 2018 heb ik een dag mee mogen lopen met Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP, portefeuille Veiligheid en Justitie. Ik heb een commissie-debat bijgewoond met de minister,  de staatssecretaris en alle portefeuillehouders van de verschillende politieke partijen. Ik bewonder Michiel, hij heeft mij geïnspireerd om zelf ook actief te worden in de politiek. Plaatselijk heb ik gekozen voor Sociaal Progressief Oirschot. Eigenlijk dankzij Corine van Overdijk van de VVD, zij hoorde dat ik de politiek in wilde en nodigde mij uit voor een gesprek. Na het aanhoren van mijn standpunten heeft ze mij doorverwezen naar Erik Strijbos van Sociaal Progressief Oirschot!

Wat is jouw politieke stijl? Mijn motto is Alles vóór inwoners en tevens dóór inwoners. De overheid is er om dit te begeleiden. Inwoners weten echt wel waar ze over hebben, en onder de inwoners zit ook nog eens de nodige expertise. Het automatisme van gemeenten om allerlei ontwikkelingen uit te besteden aan adviesbureaus mag wat mij betreft vervangen worden door het inschakelen van  inwonerpanels en onze eigen organisaties. Betrek inwoners niet alleen bij een participatieavond maar ook tijdens de uitwerking van de plannen. En benader ze actief, klop bij ze aan, vraag of ze mee willen doen.

We kennen je al van de wooncrisis.  Waar maak jij je in de Oirschotse politiek nog meer sterk voor? Ik vind het hartstikke leuk en zinvol om mensen te helpen met juridische en bureaucratische problemen. Mijn gevoel voor rechtvaardigheid is groot. In de politiek grijp ik mijn kans om dit structureel aan te pakken zodat die problemen afnemen. Ik neem bij het toepassen van wet- en regelgeving altijd de menselijke kant van een vraagstuk mee.  Neem nou Handhaving: iedereen moet zich houden aan de regels die we gezamenlijk hebben opgesteld, maar kijk daarbij ook naar de sociale achtergrond van wetsovertreders. Daar liggen misschien oorzaken waar iets aan te doen valt. En ik ben absoluut voor eerlijker delen van onze lasten en lusten dan nu gebeurt.

Luuk besluit met de opmerking dat het sociale wat hem betreft de ruggengraat van onze samenleving is. “Bij Sociaal Progressief Oirschot zit ik dan ook het beste op mijn plek want wij nemen bij elke ontwikkeling het belang van  alle inkomensgroepen mee. De overheid is er om iedereen te ondersteunen, ook de mensen die het wat minder getroffen hebben in onze welvaartsstaat”.