Over ons

Onze fractie: Pieter van Loon (fractievoorzitter) en Thea Cichy - van Gessel
Onze fractie: Pieter van Loon (fractievoorzitter) en Thea Cichy - van Gessel

Sociaal Progressief Oirschot

Een partij die voor alle inwoners uit Oirschot, Spoordonk en

de Beerzen op Progressieve wijze een Sociale, Groene samenleving wil bereiken.

Sociaal Progressief Oirschot wil dit niet alleen doen

 

Wij vinden het normaal dat de hele samenleving actief betrokken wordt bij het nemen van besluiten in de gemeenteraad. En komt u zelf met opbouwende initiatieven  dan moet u gesteund worden en de ruimte krijgen

deze te ondernemen. 

Uw mening moet gehoord worden

 

In de gemeenteraad wordt over de wensen en belangen van de Oirschotse mensen, bedrijven en organisaties nagedacht en

bekeken wat wel of niet mogelijk is. Voor onze inwoners moet duidelijk worden op welke wijze en met welke overwegingen tot een besluit is gekomen.

Sociaal Progressief Oirschot vindt dat de gemeenteraad dit op een open en heldere manier hoort te doen 

Sociaal Progressief Oirschot blijft daarom scherp, kritisch en opbouwend kijken naar de stappen die onze gemeente zet