Standpunten en verkiezingsprogramma

 •  Actievere ondersteuning inwoners op aanpak klimaatcrisis.
 • Samenwerken met de agrarische sector naar duurzame en biologische landbouw.
 • Een lange-termijn bomenplan over bomenkap en herplantplicht.
 • Stimuleren van projecten die de hoeveelheid verschillende dier- en plantensoorten vergroten.

 

 • Blijvend aanbod betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud en voorrang eigen inwoners!
 • Tijdelijke (starters)woningen neerzetten, leegstaande panden geschikt maken voor bewoning.
 • Direct aan de slag met seniorenwoningen en hofjes.

 • Een gemeente die goed naar de inwoners luistert en zich dienstverlenend opstelt.
 • Actievere en duidelijker communicatie over beschikbare ondersteuning en waar deze te vinden is.
 • Maatwerk in ondersteuning.
 • Vitale en actieve dorpskernen: blijvend investeren in ontmoetingsplekken zoals de  Enck, 't Bint, Ons Mevrouw, Hart van Spoordonk en de Kerk in Oostelbeers.
 • Dorps- en buurtverenigingen kunnen waar nodig op onze blijvende steun rekenen. Zij vormen een verbindende schakel tussen de inwoners.
 • Preventie van problemen door vroege signalering en actieve aanpak. 

 

 • De gemeente Oirschot kent met haar 4 dorpskernen vele historische- en rijksmonumenten. 
  Verenigingen, stichtingen en instellingen die zich sterk maken voor behoud hiervan kunnen op onze steun rekenen.
 • Zoals Museum de Vier Quartieren, De Enck in Oirschot, Stichting Behoud Oirschots Erfgoed, de Cultuurboerderij in Westelbeers, de Oude Toren in Oostelbeers.

 •  De gemeente neemt een actieve rol als het gaat om klimaatbewustzijn te ontwikkelen en stimuleert maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen zoals 'Tegel eruit, plant erin'.
 • De gemeente neemt een actieve rol als aanjager van energiebesparing door isolatie en duurzame opwekking van energie.
 • Inwoners worden blijvend meegenomen in de grootschalige energietransitie naar duurzame energie, door voorlichting en participatie over de plaatsing van zonnevelden en windmolens.  

De verbreding A58. Wij blijven achter de standpunten van Pact A58 staan.

 • Saldo-0 ofwel de verbreding van de A58 mag geen verslechtering van het leefklimaat ten opzichte van 2008 teweegbrengen ten aanzien van geluid, fijnstof en stikstof voor de inwoners.
 • Een Aquaduct onder het kanaal bij Oirschot.   Waarbij wij van mening zijn dat Oirschot in de     meerkosten kan bijdragen.
 • Een vlakke ligging van de A58 over de Beerze bij Spoordonk en een Ecoduct voor de oversteek van dieren. 

 • Alcoholgebruik is onder een deel van de jeugd schrikbarend hoog. Door het gesprek met de sportclubs te voeren om tijdens de jeugdcompetities en trainingen geen alcohol te schenken doen wij een beroep op hun maatschappelijke functie.
 • Drugsgebruik is onder een deel van de jeugd een groot probleem. De aanpak hiervan gaat in twee stappen.
  1. Preventie, dit wordt ingezet om drugsgebruik te voorkomen en zij die al gebruiken te doen stoppen.

  2. Hard optreden tegen het dealen in drugs of aanzetten tot dealen in drugs.  Een stevige aanpak van het
      drank- en drugsmisbruik dient ook een grotere (financiële) prioriteit te hebben.
   

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.