Speerpunten

1.        Actievere ondersteuning inwoners op aanpak klimaatcrisis.

2.        Natuur en groen behouden en uitbreiden.

3.        Stimuleren van duurzame en natuurinclusieve landbouw.

4.        Blijvend aanbod betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud en voorrang eigen inwoners!

5.        Tijdelijke (starters)woningen neerzetten, leegstaande panden geschikt maken voor bewoning.

6.        Direct aan de slag met seniorenwoningen en hofjes.

7.        Maatwerk: een sociaal vangnet naar behoefte met een menselijk gezicht.

8.        Passende ondersteuning voor (financieel) kwetsbare inwoners

9.        Voorkómen van problemen zoals alcohol en drugsmisbruik door vroegtijdige signalering.

10.     Gemeentelijke financiële steun voor cultuur, bibliotheek en verenigingsleven: de sociale smeerolie van een

           gemeenschap.


 • Actievere ondersteuning inwoners op aanpak klimaatcrisis.

 • Groen behouden en uitbreiden.

 • Hervorming agrarische sector naar duurzame en biologische landbouw.

 • Een lange-termijn bomenplan over bomenkap en herplantplicht.

 • Blijvend aanbod betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud en voorrang eigen inwoners!
 • Tijdelijke (starters)woningen neerzetten, leegstaande panden geschikt maken voor bewoning.

 • Direct aan de slag met seniorenwoningen en hofjes.

 • Voorkómen van problemen door vroegtijdige signalering.
 • Samenhang in dienstverlening door goede coördinatie.
 • Maatwerk: een vangnet naar behoefte met een menselijk gezicht.

 • Goede (thuis)zorg voor ouderen en gehandicapten.

 • Een dienstbare gemeente, die de burgers vanaf het begin meer betrekt en serieus neemt.

 


 • Met voldoende voorzieningen en nieuwe huizen, goede wegverbindingen en fiets-en wandelpaden

 • Inwoners vanaf het begin bij nieuwe plannen meer betrekken en serieus nemen.

 • De ENCK, Hart van Spoordonk, t Bint, Ons Mevrouw , de kerk in Oostelbeers, kunnen waar nodig op onze (financiële) steun blijven rekenen!

 


 • Oirschot kent veel historische monumenten. Kent vele vrijwilligersorganisaties, muziek- en toneelverengingen, sportverenigingen, dorps- en buurthuizen.

 • Beschikt over het Museum de Vier Quartieren, De Enck in Oirschot, De Cultuurboerderij in Westelbeers, het Hart van Spoordonk of Kerk Oostelbeers.

 • Deze verengingen en instellingen kunnen waar nodig op onze (blijvende) steun rekenen. Zij vormen op allerlei manieren een verbindende schakel tussen de inwoners van Oirschot. 

 


 • Klimaatadaptatie of aanpassing aan het klimaat, staat centraal. De gemeente moet hiervoor de noodzakelijke maatregelen nemen. Inwoners blijvend hierin meenemen en stimuleren vinden wij noodzakelijk.
 • Een actieve rol voor de gemeente (of de regio) als aanjager van energiebesparing en opwekking van energie.  De gemeente stimuleert ook door het isoleren van huizen.
 • Stimuleren van projecten die de biodiversiteit ofwel de hoeveelheid verschillende dier- en plantensoort vergroten. 

 


De verbreding A58. Wij blijven achter de standpunten van Pact A58 staan.

 • Saldo-0 ofwel de verbreding van de A58 mag geen verslechtering van het leefklimaat ten          opzichte van 2008 teweegbrengen ten aanzien van geluid, fijnstof en stikstof voor de inwoners.
 • Een Aquaduct onder het kanaal bij Oirschot.   Waarbij wij van mening zijn dat Oirschot in de     meerkosten kan bijdragen.
 • Een vlakke ligging van de A58 over de Beerze bij Spoordonk en een Ecoduct voor de oversteek van dieren. 

 • Alcoholgebruik is onder een deel van de jeugd schrikbarend hoog. Door het gesprek met de sportclubs te voeren om tijdens de jeugdcompetities en trainingen geen alcohol te schenken doen wij een beroep op hun maatschappelijke functie.

 • Drugsgebruik is onder een deel van de jeugd een groot probleem. De aanpak hiervan gaat in twee stappen.
  1. Preventie, dit wordt ingezet om drugsgebruik te voorkomen en zij die al gebruiken te doen       stoppen.

  2. Hard optreden tegen het dealen in drugs of aanzetten tot dealen in drugs.  Een                                 stevige aanpak van het drank- en drugsmisbruik dient ook een grotere                                                 (financiële) prioriteit te hebben.