Naam instelling: Vereniging Sociaal Progressief Oirschot

RSIN nummer: 8582 81 181 

KvK nummer: 70349150

Contactgegevens instelling: sociaalprogressiefoirschot@outlook.com

Doelstelling: Sociaal Progressief Oirschot is een lokale politieke partij die streeft naar verwezenlijking van haar programma. Zowel binnen als buiten de gemeenteraad wordt bijgedragen en gestalte gegeven aan een sociale en duurzame Oirschotse samenleving.
Hoofdlijnen beleidsplan: 

 • vergroting voor het draagvlak onder kiezers
 • werven van leden
 • ondersteunen van de gekozen fractieleden
 • het vestigen van het beeld van een betrouwbare vertegenwoordiging van haar kiezers

Bestuur:

 • AnneMarie van Schoonderwalt (voorzitter)
 • Peter van Ginneken (secretaris)
 • Robert Kat (penningmeester)
 • Anita Reekers
 • Erik Strijbos

Beloningsbeleid: De partij heeft geen bezoldigde leden

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten: de partij legt verantwoording af aan haar leden en kiezers middels publicaties in het Oirschots Weekjournaal en haar website

Financiële verantwoording: Zie jaarrekening

Hoe krijgt de instelling inkomsten:

 • contributie leden
 • bijdrage van de fractieleden
 • bijdrage van de gemeente Oirschot
 • giften van leden