Onze kandidaten voor Sociaal Progressief Oirschot

Lijsttrekker Pieter van loon
Lijsttrekker Pieter van loon

 

 

Pieter van Loon (39), geboren en getogen in Oirschot en nu woonachtig in Westelbeers. Getrouwd met Hilde en vader van twee jonge kinderen. Meteen na het Kempenhorst College ben ik voor een Oirschots bouwbedrijf gaan werken als timmerman en al snel opgeleid tot leidinggevende Bouw & Uitvoering. 

In 2013 heb ik een carrièreswitch gemaakt naar het onderwijs en ben ik ook politiek actief geworden. Nu, zo’n 8 jaar later, heb ik veel ervaring opgedaan als (burger)raadslid en voelt het als een eer om als lijsttrekker uit te komen voor Sociaal Progressief Oirschot.

Klagen over de problemen helpt niet, de schouders eronder en aanpakken wel.

Dat heb ik in bouw geleerd en ik weet dat veel inwoners binnen onze gemeente deze gedachte delen!   

Oirschot is een prachtige gemeente waarin alle vijf de dorpskernen hun eigen identiteit en kracht hebben. Als partij hebben wij als doel het groene en sociale karakter van onze dorpskernen te versterken.


2 Thea Cichy - van Gestel
2 Thea Cichy - van Gestel

 

 

Mijn naam is Thea Cichy-van Gessel, sinds kort 65 jaar. Ik ben geboren en getogen in Eindhoven en woon alweer 40 jaar met partner in Oirschot. Onze 3 kinderen zijn inmiddels het huis uit.

Momenteel ben ik nog werkzaam als directiesecretaresse bij Amaliazorg. In de loop van dit jaar hoop ik te gaan genieten van mijn prepensioen. Dit betekent onder andere dat ik dan ook meer tijd heb voor de lokale politiek, want raadslid zijn betekent ook veel uren werk. Dat heb ik de afgelopen acht jaar wel ervaren. Niet erg, want het is voor een goed doel, namelijk Oirschot beter maken voor onze inwoners.

We moeten onze jeugd koesteren en behouden, zodat we geen overwegend grijze gemeente worden.
De diversiteit van de inwoners, jong, oud, arm rijk, met verschillende achtergronden zorgt namelijk voor een levendige gemeenschap.

We zetten in op een sociale, duurzame en veilige gemeente. Het is belangrijk dat we oog hebben voor elkaar, zeker voor mensen die niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen door wat voor omstandigheden dan ook. Iedereen heeft gelijke kansen en krijgt (extra) steun wanneer dat nodig is!!

 

 


3 Luuk van Straten
3 Luuk van Straten

 Ik ben Luuk van Straten, 21 jaar, en geboren in Spoordonk. Sinds twee jaar woon ik in Oirschot. Ik studeer rechten. Ik ben nu drie jaar burgerraadslid bij Sociaal Progressief Oirschot. Ik hoop binnenkort gekozen te worden in de gemeenteraad!

Als jongere weet ik wat ‘jong Oirschot’ nodig heeft. Ik zet me in voor woningbouw, burgerparticipatie, en bestuurlijke beslissingen zoals vergunningen, toezicht en handhaving. Ik zie het als uitdaging om ingewikkelde bureaucratie en regelgeving begrijpelijk te maken voor álle inwoners. Zodat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie en gemeentelijke voorzieningen kan vinden.

Naast afstemming met de collega’s van de gemeente en met de verschillende maatschappelijke organisaties, praat ik op de eerste plaats met inwoners. Mijn motto is Alles vóór inwoners en tevens dóór inwoners. Als raadslid behartig je hun belangen. Ik benader ze actief, klop bij ze aan, vraag of ze mee willen doen, maak filmpjes over hun thema’s. Vaak hebben inwoners hele goede ideeën en ontplooien zij initiatieven die zeer de moeite waard zijn om met de steun van de gemeente verder te ontwikkelen. Op participatieavonden wordt naar inwoners geluisterd, ik vind dat ze ook bij de uitwerking van de plannen betrokken moeten worden.

Ik heb er zin in om sámen met jou de vraagstukken van deze tijd aan te pakken. 

 


4 Annemarie Huibers-Kessen
4 Annemarie Huibers-Kessen

 

 

 

Annemarie Huibers-Kessen is getrouwd met Marco, 57 jaar, een cadeaudochter, 5 honden, werkzaam als adviseur Duurzaam Bouwen en eigenaar van mijn bedrijf “Kruidheerlijkheid, Ontmoet de natuur “. Mensen staan centraal in mijn werk, bedrijf en leven.

Wat is er fijner dan te wonen, werken, sporten, genieten in een sociaal en groen Oirschot, de Beerzen en Spoordonk waar we het naar ons zin hebben. Dichtbij is een sleutelwoord. Dichtbij betekent voor mij toegankelijk en in de buurt!   

Daarin vind ik het belangrijk dat we samen kijken hoe we, een weg kunnen vinden waar zo veel mogelijk mensen mee kunnen leven en mee kunnen doen. En dat doe je door mensen vroeg te betrekken bij de planvorming en besluitvorming. Dit betekent dat de inwoners een grotere rol spelen in onze gemeenschap. 


5 Arnold de Vries
5 Arnold de Vries

 

 

Arnold de Vries, 60 jaar en woont samen met zijn vrouw en 2 kinderen in Middelbeers. Hij is docent/dierenarts bij HAS Hogeschool en werkzaam bij de opleiding Dier- en veehouderij. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar dierwelzijn, een gezonde leefomgeving en onderzoek zoönosen.

De afgelopen raadsperiode was hij fractievoorzitter voor Sociaal Progressief Oirschot. Daarbij hadden de gemeentelijke organisatie, financiën en het buitengebied zijn nadrukkelijke aandacht.

“Daar is de komende raadsperiode veel werk te verrichten. Extra aandacht voor de organisatie is hard nodig om onze burgers goed te kunnen bedienen. Het moet weer gaan swingen. Daarnaast vind ik een gezonde mens in een gezonde samenleving belangrijk. Daar is een mooie mix van gezondheid, vriendschap, natuur, liefde, een eigen huis voor nodig. Iedereen heeft recht op een eigen plek en gelijke kansen. En laten we samen (extra) steun geven wanneer dat even nodig is.”


6 Peter van Ginneken
6 Peter van Ginneken

 

 

 

Peter van Ginneken, 66 jaar en woont sinds 2015 met zijn partner in Middelbeers en dat met heel veel plezier. Eindelijk het langgezochte huis met een grotere tuin dan in Eindhoven en op fietsafstand van het Heerbeeck College te Best waar hij als docent geschiedenis nu aan zijn laatste schooljaar bezig is.

"Onze wereld wordt steeds kwetsbaarder en willen we als mensen er gezond en veilig op kunnen blijven leven, werken en wonen dan moet er echt iets gebeuren.  Ik vind dat Sociaal Progressief Oirschot zich daarom moet richten op een gezonde en groene samenleving. En natuurlijk veel aandacht voor ons cultureel erfgoed. Het verbindt mensen met elkaar en vormt de schakel tussen verleden en heden.
Zonder geschiedenis varen we stuurloos door de wereld."

 


8 Ilse van Knegsel
8 Ilse van Knegsel

 

 

 

Mijn naam is Ilse van Knegsel. Ik ben 21 jaar en woon in Oostelbeers. Ik heb Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd en daar is mijn politieke interesse voor het eerst naar boven gekomen. Gedurende mijn opleiding heb ik me tijdens verschillende vakken met politiek bezig kunnen houden, en daarna werd het tijd voor wat meer praktische toepassing. Zo ben ik bij DWARS, jongerenvereniging van GroenLinks terecht gekomen, en nu sinds kort bij Sociaal Progressief Oirschot.  

Het meest belangrijk vind ik het sociale aspect van de partij, het naar elkaar omkijken. Het is essentieel om ook de kleinere kernen leefbaar te houden en om met iedereen uit de gemeente rekening te houden. Ik hoop mooie ervaring op te doen bij de gemeenteraadspartij en stel me daarom verkiesbaar op de lijst voor Sociaal Progressief Oirschot. 

 


9 Afra Pronk
9 Afra Pronk

 

 

 Afra Pronk, 73 jaar en zij heeft 3 zonen en 6 kleinkinderen en onderhoudt contacten met hulpbehoevende inwoners, daarnaast past zij op bij haar kleinkinderen en hun hond. Voordat zij met pensioen ging was zij secretaris van de Cliëntenraad van een zorginstelling en zorgsecretaresse bij de GGzE. Ook was ze actief als voorzitter van Atletiekvereniging Oirschot. Momenteel is zij burgerraadslid van Sociaal Progressief Oirschot en voorheen raadslid voor de PvdA.

Afra gaat voor meer betaalbare sociale huur- en koopwoningen, bijvoorbeeld initiatieven voor seniorenhofjes. Sportbeoefening moet toegankelijk zijn voor alle inwoners, dus ook voor gezinnen met een laag inkomen of mensen met een beperking. Kinderen die in armoede opgroeien moeten volwaardig mee kunnen doen aan activiteiten, vooral die op scholen en bij sportverenigingen.

 


10 Mea de Laat
10 Mea de Laat

 

 

 

 

Mea de Laat, 61 jaar en is gehuwd en heeft 3 kinderen. Zij is bij een gemeente werkzaam als beleidsadviseur Sociaal Domein. Voor de PvdA neemt zij deel aan de raadswerkgroep Sociaal Domein.

Mea wil zich vooral inzetten voor diegenen die minder goed voor zichzelf kunnen opkomen. Bijvoorbeeld voor mensen die in armoede leven, ziek of eenzaam zijn. “Juist deze groepen hebben onze hulp nodig. Regels en loketten helpen dan niet, daarom moet de gemeente anders reageren op deze kwetsbare personen. Bijvoorbeeld door eropaf te gaan, samen te werken en maatwerk te leveren. Daar ga ik voor!”