Blijvend betaalbare woningen in onze gemeente

De woningen één keer goedkoop aanbieden is niet genoeg

 

Afgelopen jaren heeft de gemeente veel starters goedkoop aan een koopwoning geholpen. Dit werd gedaan door de grond of huizen heel goedkoop aan te bieden. Na vijf jaar zelfbewoningsplicht kon de koper het huis verkopen aan de hoogste bieder. Dit kostte in feite gemeenschapsgeld want de starterswoning was na vijf jaar dus een ‘gewone’ woning geworden. Dit gaan we anders doen!!

Een andere beproefde manier om woningen blijvend betaalbaar te houden zijn sociale huurwoningen. Ook hiermee gaan we aan de slag om samen met de woningcorporaties het woningaanbod uit te breiden.

 

Hoe bereiken we dit?

  • Met bijvoorbeeld Slimmer Kopen® maken we dat woningen betaalbaar blijven. Voor de kopers nu maar ook voor in toekomst.
  • Van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (=CPO) maken we bij starterswoning waarvan het initiatief bij de gemeente ligt CPO+. De + staat voor een regeling dat de starterswoning betaalbaar blijft. Niet alleen maar voor de eerste eigenaar.
  • De grote tekorten aan sociale woningen binnen onze gemeente gaan we in samenwerking met woningbouwcoöperaties oplossen door het aanbod uit te breiden.
  • Bij nieuwbouw blijft staan dat er blijvend betaalbaar voor mensen met een bescheiden inkomen (sociale woningbouw) gebouwd dient te worden totdat het tekort is recht gezet.
  • Wij gaan actieve grondpolitiek bedrijven om grond aan te kopen die wordt ingezet voor CPO projecten voor jong en oud. Maar ook om Slimmer Kopen in te voeren moet de gemeente over gronden beschikken.