Bouwen voor eigen inwoners
Eigen mensen en de regio, in die volgorde

Hoe bereiken we dit?

·         Wijziging van de huisvestingwet zoveel als mogelijk inzetten zodat minimaal 30% van de nieuwbouw woningen naar eigen inwoners gaat.

·         Schaarste op de woningmarkt aantonen en zo 50% van de huurwoningen aan mensen  

·         Woningen die met CPO of CPO+ worden gebouwd zijn indirect vaak bestemd voor eigen inwoners. Dit is een neveneffect wat maakt dat we graag meer CPO projecten zien. Voor starters maar ook voor ouderen heel geschikt.

·         We gaan nadrukkelijk aan de slag met de ‘Zelfbewoningsplicht’ die de regering per 1 januari 2022 gaat invoeren. Dit is een goed instrument om voor de eigen bewoners betaalbare woningen te bouwen en om speculatie op huizen tegen te gaan.

·         De “verhuissubsidie” gaan we weer in de schijnwerpers zetten zodat men weet dat er mogelijkheden zijn om een tegemoetkoming te ontvangen bij eventuele verhuizing van een grote naar een kleinere huurwoning. Dit om doorstroming aan te moedigen.

·         We onderzoeken of er in Oirschot behoefte is aan een seniorenresidentie waarbij de opzet lijkt op die van een voormalig bejaardenhuis? Bescheiden één- en tweepersoons appartementen in een groot gebouw. Belangrijk daarbij is dat de mensen elkaar ontmoeten en kunnen helpen indien nodig. Als dat zo is gaan we actief op zoek naar een locatie en projectontwikkelaar.

·         Het oprichten van zogeheten seniorenhofjes kan positief bijdragen aan het creëren van doorstroming op de woningmarkt. 

·