Directe kansen voor onze inwoners

Wat snel te realiseren is meteen oppakken

 

Er zijn verschillende mogelijkheden als het gaat om snel extra woonruimte  te realiseren voor de Oirschotse inwoners en waar we nu geen gebruik van maken.

Hoe bereiken we dit?

  • De gemeenteraad heeft het "Actieplan Woningbouw 2020-2030" aangenomen. Daarin staan een flink aantal bouwlocaties aangegeven. Ons primaire uitgangspunt daarbij is, dat woningen in eerste instantie vooral binnen de gebouwde kom gebouwd dienen te worden. Gezien de grote woningbehoefte is bouwen in het buitengebied ook nodig. Uiteraard wel gekoppeld aan randvoorwaarden, zoals bescherming van de natuur, behoud van cultuurhistorische waarden en tegengaan van  lintbebouwing.
  •  Leegstaande bedrijfspanden gaan we in kaart brengen en met de eigenaren omvormen tot woningbouw, zoals bijvoorbeeld nu gaat gebeuren met de Rabobank.
  • Er is bouwgrond aangewezen waar in de toekomst woningen komen. Voordat deze woningen worden gebouwd zijn we vele jaren verder. Gelukkig bestaan er mooie, duurzame en betaalbare systemen waarmee je heel snel (tijdelijke) woningen kunt realiseren. Wij gaan actief op zoek naar mogelijkheden om (tijdelijke) woningen of ‘Tiny Houses’ te realiseren zodat de acute vraag naar woningen minder wordt.
  • Woningsplitsing en het bouwen van zorgwoningen krijgen van de gemeente alle medewerking die we kunnen bieden. Elke extra woning is er één.
  • Zo kunnen bijgebouwen en “tuinhuisjes” onder voorwaarden tijdelijk omgebouwd worden tot woningen voor ouders of hun kinderen om zo toch ergens te kunnen wonen. Het woning tekort is extreem, dat vraagt om extreme oplossingen.
  • Wel duidelijke doelen en kaders stellen voor legalisering van tijdelijke gebouwen. Een soort tijdelijk "crisisbeleid zolang als de woningnood duurt, maar daarna moeten we snel kunnen "afschalen”.
  • Gebruik van het kanaal is niet uitgesloten. Tijdelijk gebruik maken van woonboten kan helpen bij het verlichten van de druk op de woningmarkt.