Duurzaam bouwen binnen de gemeente grenzen
Duurzaamheid kent geen tijd

 

Duurzaam betekent dat het bouwen van nieuwe woningen weinig tot geen negatieve impact heeft op onze natuur en onze omgeving. Het duurzame is van toepassing op onze natuur en (her-)gebruik van materialen.

 

Hoe bereiken we dit?

·         De gemeente moet een actieve rol spelen als het gaat om de warmtetransitie. De lokale installateurs worden betrokken bij het keukentafelgesprek om mensen op de noodzaak maar ook op de voordelen van verduurzaming te wijzen. Het gemeentebestuur moet daarin actief de huiseigenaren ondersteunen en informeren wanneer zij een verbeterslag willen maken met duurzaamheid. CO2 neutraal bouwen, het isoleren van huizen, het opvangen en gebruiken van regenwater zijn daar praktische voorbeelden van.

·         Bouwen op geschikte locaties. We blijven weg van (beschermde) natuur en gebruiken zoveel als mogelijk locaties die al voorzien zijn van goede infrastructuur in de nabijheid van faciliteiten. Herbestemmen van landbouwgronden is hierbij noodzakelijk.

·         Betrokkenheid van de omwonenden in een vroeg stadium is cruciaal om te voorkomen dat hier in een later tijdstip niet alsnog vertraging optreedt.

·         De totale oppervlakte van nieuw te bouwen woonwijken moet minimaal 50% groen blijven en mag maximaal 50% “grijs” (gebouwen en bestrating) worden. Voor ons is dat een harde eis gezien de natuur al te veel verdrongen wordt en een woonwijk met meer groen simpelweg gezonder is dan wanneer alles vol wordt gebouwd.

De verhoudingen van jongeren, gezinnen, senioren en nieuwkomers moeten een afspiegeling zijn van de samenleving. Wij gaan hierop aansturen bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van nieuwe woonwijken. Ook bij inbreidingslocaties wordt hiernaar gekeken en gehandeld.