Financieel

Oirschot is een financieel gezonde gemeente. Er zijn genoeg reserves en inkomsten en de uitgaven zijn in balans. In de komende jaren kan er wellicht gekeken worden of er voor gewenste ontwikkelingen buiten de begroting om ingeteerd kan worden op de reserves. Dit  alleen zonder dat onze gezonde financiële status daardoor in gevaar zou kunnen komen. Wij streven ten alle tijden naar een sluitende begroting zonder dat daarvoor de OZB moet worden verhoogd. Corona heeft de afgelopen jaren te veel gevraagd van onze lokale ondernemers en ook daar streven we naar geen belasting verhogingen. Wij kijken niet alleen naar de jaarlijkse begroting; de meerjarige begroting vinden we minstens net zo belangrijk. Ook deze dient altijd een positief vooruitzicht te bieden.

Hoe bereiken we dit?

·         We houden inkomsten en uitgaven nauwlettend in de gaten en grijpen tijdig in als dat nodig is.

·         Wanneer er keuzes moeten worden gemaakt kiezen wij voor noodzakelijk investeringen en niet voor  investeringen met het doel om op te leuken. Wat echt nodig is heeft voorrang op wat we leuk zouden vinden.

·         Bij vaststellen van de begroting maken we dat er altijd genoeg ruimte is voor onvoorziene omstandigheden.

 

·         Wanneer een begroting toch niet sluitend blijkt te zijn gaan wij eerst kijken of er met middelen geschoven kan worden voordat er bezuinigd wordt.