Door duurzaam energieverbruik

 

·         Bindende afspraken te maken samen met o.a. bedrijven, inwoners en woningcorporaties hoe energie te besparen en hoe opgewekte energie efficiënter te delen. Als gemeente het goede voorbeeld geven. We hebben een Energieloket (www.kempenenergie.nl)  en dit moet verder uitgebouwd worden.

·         Regionaal de krachten te bundelen (ook met onderwijsinstellingen) om expertise en kennis op het vlak van vergroening en verduurzaming te delen. Hier wordt al iets aan gedaan, maar het kan nog beter.

·         Een actieve rol voor de gemeente (of de regio) als aanjager van energiebesparing en opwekking (energietransitie), maar projecten moeten zichzelf uiteindelijk kunnen bedruipen. Aanspreken van de woningbouwcorporaties en bedrijven op hun duurzaamheidsambities.

·         Initiatieven van de gemeente zoals de “milieu-cadeaubon” zijn voor herhaling vatbaar. Ook nog mogelijk. Het verstrekken van regentonnen met korting of gratis bijen of vlinder minnende planten.

·         Maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die het Rijk de gemeenten geeft per 1-7-2022 om maatwerkregels op te stellen voor het leggen van zonnepanelen op daken van nieuwe bedrijven.

·         De Constructieve Zonnelader van de Brabantse Milieufederatie kan de gemeente zeer behulpzaam zijn bij het bepalen dat alternatieve energie als zonne- en windenergie op een zorgvuldige wijze wordt toegepast. Invoering van zonneweiden en windmolens moeten in een zorgvuldig proces, met afweging van alle belangen en met een zorgvuldig participatieproces, beoordeeld worden.

·         Faciliteren en stimuleren van (particuliere) initiatieven rondom groene energie (en het coöperatief opwekken hiervan). Energiewinning uit voedsel en/of ‘groenafval’ vinden wij onwenselijk en niet duurzaam. Dit ‘groenafval’ hoort in de natuur waar het de biodiversiteit bevordert.

·         Straatverlichting in het buitengebied voorzien van slimme sensoren zodat lichtvervuiling en energieverspilling beperkt wordt (verlichting wordt gedimd).

 

·         Het gebrek aan opslagcapaciteit voor duurzaam opgewekte energie zorgt voor een instabiel, overbelast stroomnetwerk. Hierdoor worden bronnen voor duurzaam opgewekte energie tijdelijk uitgeschakeld en niet optimaal benut. Als slimme regio moeten we hierin een rol nemen en als gemeente kunnen we een pioniersrol vervullen in energieopslag, zodat we onze huizen kunnen verwarmen en onze auto's kunnen rijden met de energie die overtollig is op momenten dat het aanbod op het stroomnetwerk hoger is dan de vraag.