Onderwijs
De jeugd heeft de toekomst

Er is een groot aanbod aan Basisonderwijs maar ook Voorgezet onderwijs binnen onze gemeente. Het gemeentebestuur heeft vooral een faciliterende taak richting de onderwijsgemeenschap maar onze taak naar de burgers reikt verder. We moeten namelijk duidelijk zijn in onze keuzes en toekomstbestendig handelen om het onderwijs goed te huisvesten.

 

Hoe bereiken we dit?

·         We onderhouden goed contact met de besturen van diverse scholen om de onderwijsvoorzieningen (gebouwen en gymlocaties) te onderhouden.

·         We luisteren naar de omgeving van scholen, ouders en schoolbesturen en voeren verbeteringen door om de wegen en fietspaden naar en van school veiliger te maken. 

·         Voor de Beerzen hebben we als raad het voorstel aangenomen om door te gaan met de ontwikkeling van ‘IKC De Klep’. Hiermee hebben we duidelijkheid gegeven aan alle inwoners van Oost- West- en Middelbeers wat de toekomst wordt voor het Basisonderwijs in de Beerzen. Wij gaan voor de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum op sportpark De Klep waarbij de Basisschool in Oostelbeers openblijft tot de nieuwe locatie in gebruik wordt genomen.