Sport en recreatie

Ruimte voor ontspanning

 

We stimuleren en bieden mogelijkheden aan alle inwoners van Oirschot om deel te nemen aan culturele, sportieve en/of recreatieve activiteiten. Dit is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en biedt mogelijkheid voor sociale contacten.

 

Hoe bereiken we dit?

  • Sportbeoefening is toegankelijk voor alle inwoners, dus ook voor gezinnen met een laag inkomen of mensen met fysieke of verstandelijke beperkingen.
  • Dat betekent concreet een gratis lidmaatschap of gratis deelname aan sport- maar ook culturele voorzieningen voor gezinnen met een laag inkomen.
  • Een proactieve rol van de gemeente bij het (laten) organiseren van culturele, sportgerichte of recreatieve activiteiten, met name op terreinen waar dit vanuit particulier initiatief onvoldoende van de grond komt.
  • Faciliteren en stimuleren van educatie op het terrein van kunst, sport en cultuur op scholen.
  • Financiële steun verlenen aan verenigingen op het terrein van sport, cultuur en (natuur)recreatie, onder de voorwaarde dat het geld wordt besteed aan de doelstellingen van het subsidie- en gezondheidsbeleid. Een positief voorbeeld is het initiatief rondom het sportpark Moorland. Dit soort initiatieven juichen we van harte toe.
  • Over subsidie wordt met de verschillende verenigingen prestatieafspraken gemaakt. We waken ervoor dat het te groots wordt omdat we bescheiden omgaan met gemeenschapsgeld. Mensen met een laag inkomen wijzen op de website https://www.ooievaarspas.nl/