Bestuurlijk Oirschot
Betrouwbaar en transparant


Er zijn bezorgde Oirschottenaren en organisaties die hun zorgen uiten over diverse collegebesluiten en voor een deel delen wij deze bezorgdheid. Een goede verantwoording over de genomen besluiten door het College blijft vaak uit en besluiten blijven staan. Wij zijn van mening dat een betrouwbaar en transparant
bestuur een bestuur is welke midden in de samenleving staat en betrokken is bij diezelfde samenleving. Bij besluiten en plannen vanuit het College dienen inwoners en belanghebbenden hier meegenomen te worden. De informatie die aan deze mensen wordt gegeven dient volledig te zijn en tijdig verstrekt te worden. Wij blijven ons inzetten voor een betrokken samenleving die besluiten in overleg tot stand laat komen. Wij zorgen er als partij voor dat we ons altijd kunnen verantwoorden over de besluiten die we gemaakt hebben.