Een groene samenleving
Zonder natuur geen leven

 

Onze gemeente wordt niet voor niets ‘Monument in het Groen’ genoemd. Niet alleen de eigen inwoners genieten daarvan. Ook vele anderen komen om hier te fietsen en te wandelen door ons prachtig buitengebied. Die daarnaast in Spoordonk, Oirschot, Westelbeers, Middelbeers en Oostelbeers gebruik maken van de gezellige horeca.
Ons ‘Monument in het Groen’ is niet alleen voor mensen belangrijk maar ook voor de dieren- en plantenwereld. Sterker nog: wij kunnen als mensen niet zonder een gezonde leefomgeving.
Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid goed voor de aarde te zorgen. Klimaat, natuur-inclusieve landbouw, biodiversiteit, energietransitie, natuurontwikkeling en waterbeheersing vragen onze grote aandacht.
Iedere inwoner in onze gemeente kan daaraan een bijdrage leveren. Door je huis te isoleren, zuinig om te gaan met water, door regentonnen te gebruiken, door in je tuin insecten minnende planten neer te zetten, door zonnepanelen te plaatsen, minder auto te rijden en meer te gaan fietsen. Ieder van ons kan dit voor zichzelf bepalen en invullen, maar ‘wie het kleine niet eert, is het grote niet weert’.
De boer kan als hoeder van de natuur door middel van kleinschalige bedrijven hier een belangrijke in rol spelen. Zij kunnen met (financiële) ondersteuning op zoek gaan naar een biologische vorm van bedrijfsvoering en diervriendelijke manier van werken. En door minder gebruik van schadelijke middelen voor het milieu.
Het bedrijfsleven moet op zoek naar een milieuvriendelijke en duurzame manier van produceren. Met gebruik van schone energie en gericht op groene innovatie.
Energietransitie is een grote uitdaging. Welke energiebronnen zijn geschikt? Wat is haalbaar? Wij beseffen dat deze problemen op wereldschaal spelen. Als gemeente zijn we verantwoordelijk hierover mee te denken en ernaar te handelen. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente bij het aardgasvrij maken van wijken een regierol.
De energietransitie is een grote opgave en samenwerking met andere gemeenten hierin is belangrijk. Sommige keuzes brengen extra kosten met zich mee. Sociaal Progressief Oirschot zal scherp zijn op een eerlijke verdeling van de lasten die dit alles met zich meebrengt. De sterkste schouders moeten de zwaarste last dragen en niet de minder draagkrachtigen.
Het moet eerlijk!