Een progressieve samenleving
De basis op orde in onze vijf kernen

 

Progressief betekent inzetten op vernieuwing en verbetering. Het betekent met lef op belangrijke punten besluiten nemen en uitvoeren. Alle inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers, verenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere partijen betrekken wij actief bij de samenleving, omdat we het niet meer dan normaal vinden dat

 ieders mening wordt gehoord en mee wordt gewogen bij het nemen van besluiten. In deze overtuiging past ook dat we inwoners die zelf opbouwende initiatieven willen uitvoeren, steunen en de ruimte geven om te ondernemen.

Sociaal Progressief Oirschot is een actieve partij die op voorhand wil inspelen op mogelijke kansen of problemen en daarom zelf met initiatieven, voorstellen en plannen komt.


Oirschot, de Beerzen en Spoordonk moeten leefbaar blijven voor jong en oud. Leefbaarheid wordt  door veel dingen bepaald. Bijvoorbeeld door een goed en efficiënt gemeentelijk bestuur. Of dat de woonproblematiek daadkrachtige wordt aangepakt. Dat de openbare ruimte om een duurzame wordt ingericht. Dat er aan een sportieve, educatieve en recreatieve  leefomgeving wordt gewerkt. En niet het minst belangrijk: aandacht voor kunst, cultuur en erfgoed.