Een sociale samenleving

De mens centraal en niet de regels

 

Sociaal Progressief Oirschot wil een sociaal beleid.

Sociaal staat voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht inkomen, opleiding, afkomst, nationaliteit, leeftijd en gezondheid.

Sociaal staat voor een samenleving waarin we zorg voor elkaar hebben. Mensen die minder goed mee kunnen komen in de samenleving of minder goed voor zichzelf op kunnen komen verdienen onze extra aandacht. Samen met hen bekijken we hoe zij weer volop deel kunnen nemen aan de samenleving. Niet voor iedereen zal dit gelden want niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Ook dan kijken we samen naar wat wel mogelijk is. Sociaal betekent ook solidair zijn.

Sociaal staat voor een tolerante samenleving waarin we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar. Waar ieder zorg draagt voor een ‘gezonde leefwereld’ en daarbij niet alleen kijkt naar het nu maar ook naar de toekomst.