Door duurzaam afvalgebruik

 

·         Enkele sleutelbegrippen: circulaire economie, kringlopen creëren, producten delen en hergebruiken.

·         De vraag naar gerecyclede of gebruikte producten moet gestimuleerd worden.

·         Een circulaire economie moet zo dicht mogelijk bij huis worden gerealiseerd.

·         Realisatie van oplaadpunten voor elektrische auto’s.

 

·         Breed toepassen van het ‘vervuiler-betaalt’-principe.  Geldt ook voor grootgebruikers van bijvoorbeeld water = éxtra betalen. Alles doen om processen te optimaliseren en mensen te laten nadenken over duurzaam gebruik van grondstoffen.