Door duurzame mobiliteit

 

·         Mobiliteit moet anders en duurzamer. In onze maatschappij is lopen en fietsen een gezonde en duurzame manier om mobiel te zijn. Veel fietspaden en voetpaden zijn echter nog niet op orde. Maar er komen wel steeds meer elektrische fietsen. Daarom nu nadenken over een infrastructuur die meer prioriteit aan fietsen en lopen geeft.

·         Waar mogelijk aanleg van snelfietsroutes of aansluiting aan bestaande snelfietsroutes.

·         Wandelen door ons prachtig buitengebied: ook een natuurpad mogelijk maken voor rolstoelers.  De natuur moet voor iedereen beschikbaar zijn.

·         Een goed openbaar vervoer, ook in het weekeind, met goede aansluitingen.

 

·         De ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport en de in het eindrapport ‘Proefcasus Eindhoven Airport’ gepresenteerde afspraken over vermindering van geluidshinder, klimaatdoelen, verbeteren van luchtkwaliteit en over het herstellen van het vertrouwen met de omgeving en het zich houden daaraan, scherp te volgen.