Veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte

Deuren openen in plaats van muren bouwen

 

Hoe bereiken we dit?
De gemeente zorgt ervoor dat inwoners zich veilig voelen als ze buitenshuis zijn. In de openbare ruimte gaat het vooral      om sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

 • Het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag, zoals overmatig gebruik van drugs en alcohol, illegale bouwwerken, aantasting van het milieu of van de gezondheid. Onze aanpak is: eerst aanspreken op het gedrag en bij herhaling consequent en rechtvaardig optreden en handhaven.
 • In het kader van de verkeersveiligheid wordt vooral in de centra van de kernen voorrang gegeven aan voetgangers en fietsers. De auto is er te gast, en dat moet duidelijk blijken uit de inrichting van de centrumgebieden, denk aan fietsstraten, brede wandelpaden en goede oversteekvoorzieningen. We maken, met het oog op het milieu en de verkeersveiligheid, een uitzondering voor verkeersaders om de doorstroming van het autoverkeer te bevorderen.
 • In onze Centrumvisie worden mensen uitgenodigd om te voet of met de fiets naar het “autoluwe” centrum te komen dat loopt van winkelcentrum De Poort tot de parkachtige Pastorie tuin met De Markt in het midden. Fietseigenaren dienen zich geen zorgen te maken als ze genieten van de winkels en omgeving. Daarom moeten er veilige stallingen komen met mogelijkheden tot opladen voor de E-bikes. Indien nodig overwegen we camerabeveiliging specifiek voor deze stallingen.
 • Verbetering van de toegankelijkheid van het Oirschotse centrum, vooral voor mensen met loopproblemen of een handicap. Er ligt een toegankelijkheidsonderzoek met aanbevelingen van ZET-Brabant, waar we serieus werk van gaan maken.
 • Gebouwen, wandelpaden toegankelijk laten zijn en maken voor minder valide mensen.
 • De Rijkesluisstraat als verbinding tussen de Poort en het Centrum en bredere trottoirs maken.
 • Aanleggen snelfietsroute voor een korte verbinding tussen Tilburg, Oirschot en Eindhoven.
 • De verbreding A58. Wij blijven achter de standpunten van Pact A58 staan.
 • 1. Saldo-0 ofwel de verbreding van de A58 mag geen verslechtering van het leefklimaat ten opzichte van 2008 teweegbrengen ten aanzien van geluid, fijnstof en stikstof voor de inwoners.
 • 2. Een Aquaduct onder het kanaal bij Oirschot. Zie aquaduct. Waarbij wij van mening zijn dat Oirschot in de meerkosten kan bijdragen.
 • 3. Een vlakke ligging van de A58 over de Beerze bij Spoordonk en een Ecoduct voor de oversteek van dieren.
 • Een oplossing voor de dagelijks toenemende verkeersdrukte door Oostel- en Middelbeers. Vooral voor kinderen en ouderen is erin en vaak ook buiten de spits nauwelijks de mogelijkheid om over te steken en ontstaan er levensgevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers.
 • Een oplossing voor de toenemende luchtvervuiling in de kernen van de Beerzen, zoals fijnstof en CO2.
 • Een oplossing voor het probleem van de afwezigheid van openbaar vervoer in het weekend en dagelijks in de avonduren in de kleine kernen.
 • Een goede balans tussen groen en parkeerruimte in de woonwijken.