Participerend


Burgerparticipatie heeft als doel inwoners te betrekken en hun ideeën, opmerkingen mee te nemen bij beslissingen die in onze gemeente genomen moeten worden. Dat kan gaan over bijvoorbeeld herinrichten van een dorpskern, het wel of niet autoluw maken van het centrum van Oirschot en zo meer. De gemeente moet deze inwoners vooraf aan de planvorming meenemen en zelfs een functie geven zodat de input vanuit de samenleving direct wordt gehoord en wordt meegenomen. In de diverse dorpskernen zijn er altijd mensen actief of te mobiliseren als er grote beslissingen plaats gaan vinden. En trouwens, er is veel deskundigheid te vinden onder onze burgers waar we actief gebruik van moeten maken.

 

Hoe bereiken we dit?

·         Er wordt flink geïnvesteerd om te kijken waar we als gemeente staan en wat we nodig hebben om ons doel te bereiken. Een samenwerkende overheid en gemeenschap.

·         Inwoners worden actief betrokken bij belangrijke beslissingen. We stellen duidelijke kaders en grenzen, zodat hun rol helder is. Denk aan Dorpshart in Middelbeers dat tot een prachtig resultaat heeft geleid.

·         Buiten de mogelijkheid van het (raadgevend) referendum zijn er nog verschillende andere manieren om hen een stem te geven. De enquête over basisonderwijs in Oostelbeers is een duidelijk voorbeeld daarvan.

·         Als er initiatieven vanuit inwoners of inwonersgroepen zijn gaan we deze als
gemeente proberen mogelijk maken. Een voorbeeld is het tot stand komen van CPO  
woningen die op bouwgrond van een particulier staan.

 

·         Door nu al zoveel mogelijk te handelen in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet is een modernisatie en een bundeling van alle wetten en regels die van toepassing zijn op onze leefomgeving. De Omgevingswet legt meer verantwoordelijkheid bij burgers zelf, waarbij het de bedoeling is dat met lokale initiatieven oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke problemen en dat burgers zelf directe invloed hebben op hun leefomgeving.