Wonen op orde in Oirschot


Betaalbaar en duurzaam voor iedereen
In onze dorpskernen is het mooi wonen als je een woning kunt bemachtigen.
De woningmarkt is oververhit en starters hebben geen schijn van kans. Verder is er een groeiende groep senioren die naar een geschikte woning op zoek zijn maar nergens terecht kunnen. Hierdoor stagneert de doorstroom want hun woning komt niet vrij en daardoor kunnen gezinnen geen woning bemachtigen. Ook mensen met een bescheiden inkomen lopen tegen het grote tekort aan betaalbare (huur-) woningen aan.  
Sociaal Progressief Oirschot wil daarom voor al deze mensen een inhaalslag maken!